Recenze - Nebe na zemi a nekonečno na dně

Oldřich Tichý: Nebe na zemi, 2019

Výtvarné umění

V Galerii města Kolína lze vidět do sobozy 12. června 2021 výstavu děl malíře Oldřicha Tichého nazvanou prostě Obrazy. Na autorových plátnech nenajdeme klasickou figurativní tvorbu nebo obvyklé přírodní motivy. Obé je sice včleněno do výsledných kompozic, ale s výrazným příklonem k abstraktnímu zobrazení s velkou akcentací expresívního rukopisu.

Většina vystavených prací má velký formát, takže je nutné hledět na ně z většího odstupu, aby bylo možné identifikovat nejen dominantní tvary, ale i drobné detaily, které tvůrce vždy rafinovaně vkládá do kompozice.

Jsou to kromě jiného propletené články řetězu poutající masívní hmotu (Kotva, 2018), dvě pera vetknutá do starého kořenu připomínající šamanskou masku (Starý Indián, 2021) nebo jemný drát s hřeby natažený v cestě letícímu hejnu (Ptáci a akrobaté, 2021).

Mezi esteticky nejvýraznější obrazy patří především Nebe na zemi (2019) a Nekonečno na dně (2011). V prvním případě vidíme obdélníkovou blankytnou výseč oblohy prosvítat skrze jakousi stěnu z propletených větví. Jako bychom leželi na posteli v chatrči z proutí a dívali se trhlinou vzhůru do mraků.

Druhé plátno pracuje s dominantním symbolem propletené křivky vytvářející ležatou osmičku evokující nekonečno. Tvar číslice připomíná anakondu stočenou do klubíčka a číhající na svou oběť. Nebo také potrubí plynovodu Nord Stream, kterým proudí v nekonečném toku zemní plyn. Někdo v tomto zauzleném klubku možná rozpozná mýtického červa olgoje chorchoje zahrabaného v neustále se přesýpajících písečných dunách mongolské poušti Gobi.

Tvorba Oldřicha Tichého pracuje s jemným odhalováním struktury věcí, které nás nenápadně obklopují. Mluví k nám často tichým šepotem skrytých významů a my si jich mnohdy vůbec nevšímáme. Od toho tady je však malíř, aby nám tento dialog pomocí svých obrazů zprostředkoval.

Autor: Jan Šída
Zdroj: Právo
Zdroj snímků: Galerie města Kolína

Recenze dalších událostí z výtvarného umění u nás i v zahraničí si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery