Akvarely Hany Richterové lákají U Posledního soudu do světa fantazie a pohádek

Vernisáž

Vernisáží v úterý 7. listopadu 2023 bude v pražské komorní galerii a vinárně U Posledního soudu (Jagellonská 8, Královské Vinohrady) zahájena od 17:30 hodin výstava akvarelů Hany Richterové, které vytvořila v posledních letech. Doplněna bude i signovanými a číslovanými faksimile některých originálních kreseb. Výstavu připravila kutnohorská umělecké agentura a galerie ArcusGallery.

Vernisáží provede a autorku i její dílo stručně představí Jan Vychytil, člen Kühnova dětského sboru. Výstavu potom zvukem keramického zvonce ArcusGallery zahájí spisovatelka, výtvarnice a hudebnice Petra Vychytilová.

richtrova akvarel andelrichtrova akvarel budu zlobitrichtrova akvarel tulipanyTřebaže se výstava zabývá výhradně akvarelovou tvorbou Hany Richterové, při představení autorky nemůžeme opomenout její sochařskou a řezbářskou práci. Ta je figuratívní, realistická, z valné části figurální, nevtíravá, neafektovaná a zcela nepopisná. Základ její práce je ve volné, tématicky různorodé umělecké tvorbě. Vyjadřuje se v souhrnných formách a objemech bez zbytečných detailů. Svoje představy rozvíjí v dějových zkratkách a na sebe volně navazujích sekvencích. Velkou roli hraje v tvorbě Hany Richterové fantazie, která často plynule přechází do pohádkového vyznění díla. Není to však prvoplánové, vnímavý divák se však k této hlubší vrstvě autorčina díla velice rád propracuje.

richtrova akvarel mesocnicerichtrova akvarel mesicniciO věcech a situacích, které Hanu Richterovou přitahují, hovoří v poetických oklikách, náznacích a metaforách. Nadsázka, parafráze, ale i ironie je jí velice blízká a okořeňuje její tvorbu. Obdivuje projevy lidské vzájemnosti a sounáležitosti. Tvůrčí a výstavní úspěchy díla jsou výsledkem zjevného pozitívního přístupu k životu, schopnosti neokázale a citlivě zpodobňovat svět kolem nás, pevné víry v nevyčerpatelné bohatství skutečnosti a obdivu ke skrytým i zjevným krásám života.

Používá lípu, dřevo koloruje jako akvarely a patinuje olejovými barvami. Povrch ošetřuje včelím voskem. Plastiky jsou určeny do interiéru. Je to vlastně akvarelová plastika.

richtrova akvarel morsk tuzerichtrova akvarel pierotA tím se dostáváme i k autorčině aktuální expozici. Pro akvarely Hany Richterové platí samozřejmě vše, co již bylo řečeno o dřevěných artefaktech. Mnohé připomínají povrchy dřevěných soch, jakoby nesly stopy dláta. Vše zjemňuje sice hravá, ale pevná linka, podtržená sladěnými barevnými plochami, jemně akvarelově se rozplývajícími a prolínajícími. Autorka tak nenásilně přenesla svůj objemový řezbářsky rukopis do dvourozměrné kresby. V poslední době ale přece jenom "stop dláta" v kresnách ubývá, ty se zjemňují a jsou více realistické, třebaže stále ve fantazijní a pohádkové podobě.

richtrova akvarel plakatAkvarely, jejichž ilustrace doprovázejí tuto pozvánku na vernisáž, budou samozřejmě součástí výstavy Hana Richterová: Akvarely, kterou můžete v pražské komorní galerii U Posledního soudu (Jagellonská 8, Královské Vinohrady) navštívit do neděle 3. prosince 2023.

xxx mim hlavickaText a snímky: MiM
Autor je šéfredaktorem webu Putování za uměním

O vernisážích dalších výstav výtvarného umění u nás i v zahraničí se dočtete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery