Další z Idiotů. Pražští divadelníci se ujali Dostojevského

Inscenace Idiot. Snímek: A. Hrbková

Premiéry

Dostojevského Idiot se vrátil už mnohokrát, v divadle i ve filmu. Jedinečné literární dílo inspiruje nespočet umělců včetně pražského Divadla Rokoko.

Je až smutné, jak je dílo dodnes aktuální. Moudrost je považována za idiotství, slušnost za slabost. Přesně o tom byl román Idiot. Dobrý kníže Myškin, jedna z nejslavnějších literárních postav v dějinách, udivoval ve zkaženém světě ruské šlechty a udivuje i dnes.

Pro Divadlo Rokoko téma připravil Pavel Khek. Hlavní roli má Aleš Bílík. Premiéra se chystá na sobotu 10. března 2018.

Do blázince

„Knížete Myškina stejně jako Ježíše Krista by podle mého názoru dnes zavřeli do blázince,“ říká režisér inscenace Pavel Khek. „Inscenaci zkoušíme v Divadle Rokoko, kde je díky velikosti vše nablízku, takže diváci si budou moci na každou figuru doslova sáhnout.“

„Hodnoty, jejichž je kníže Myškin nositelem, jsou tak lidské, až jsou téměř nelidské. Nastavuje společnosti a každému jedinci zvlášť to nejčistší zrcadlo. Bohužel je takový ideál v praxi a reálném životě zjevně předurčen k zániku. Společnost se s ním neumí vyrovnat, stejně jako se on ztrácí v běžné mezilidské komunikaci, natož v drásavém soukolí, do něhož je – i vlastním přičiněním – vtažen,” uvedl Aleš Bílík.

„Výsledkem jsou směšné, nechtěně komické výstupy, ale i fatální, nezměnitelné důsledky. Právě pro svou pestrost a hloubku je pro mě Idiot jedním z nejkrásnějších děl, s jakými jsem se setkal. Dramatizace Věry Maškové ještě dodala dílu rychlý, někdy až filmový spád.”

„Inscenovat Dostojevského a speciálně Idiota byl můj dlouholetý sen, protože mě tenhle román celoživotně provází. A pokaždé, když se do něj začtu, vidím další rovinu, jak chápat Myškinovo jednání. Setkání s Idiotem je pro člověka vždy zážitkem, a doufám, že bude i pro diváky,“ dodal Pavel Khek.

V dalších rolích si zahrají Jiří Hána, Nina Horáková, Milan Kačmarčík, Stanislava Jachnická, Petra Tenorová, Anna Theimerová či Tereza Krippnerová.

Autor: Stanislav Dvořák
Zdroj: Novinky

O dalších divadelních premiérách si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery