100 let - 100 děl - 100 umělců - 100 osudů

Pozvánka

Vernisáží bude v sobotu 27. října 2018 od 17:00 hodin v Galerii umění Karlovy Vary zahájena rozsáhlá výstava s příznačným názvem 100 let - 100 děl - 100 umělců - 100 osudů. Výstavu zahájí ředitel galerie Jan Samec, o vystavených dílech promluví kurátorka galerie Božena Vachudová a o hudební zážitek se postará Štěpán Rak.

Požádali jsme ředitele galerie Jana Samce, který je zároveň kurátorem výstavy, o stručný komentář k nové stálé expozici umění 20. a 21. století Galerie umění Karlovy Vary, kterou se výstava 100 let - 100 děl - 100 umělců - 100 osudů stává...

Rozsáhlá sbírka českého a slovenského umění Galerie umění Karlovy Vary už byla za dobu své existence prezentována v mnoha podobách. Tentokrát se galerie rozhodla uctít sté výročí vzniku Republiky československé zcela novým způsobem. Stávající stálá expozice je výstavním holdem tomuto jubileu, ale neklade si za cíl ilustrovat události jednotlivých roků v období 1918 až 2017.

100Výsledná stovka děl byla vybrána podle specifického klíče ve třech možných variantách – díla, kteráv v daném roce vznikla nebo se toho roku jejich autoři narodili či zemřeli. Zvolený postup poskytl zajímavou platformu pro kombinaci děl, která by zkušení kurátoři galerie k sobě obvykle nezařadili – zejména ze stylotvorných, morfologických a estetických důvodů. Občas touto determinující metodou vznikla nečekaná až konfrontační setkání, jindy se vedle sebe naopak ocitla díla, která spolu překvapivě souzní, či dokonce poskytují určitou představu o charakteru umění své doby. Finální výběr poskytl kombinační variabilitu někdy bohatě rozvětvenou, jindy bohužel velmi omezenou. I v této rovině můžeme najít symbolické paralely k historii našeho státu. Vždyť se během století střídaly roky bohaté a chudé, šťastná a úspěšná období s roky beznaděje a hlubokými propady kulturního a uměleckého života. Tato expozice nechce exaktně rekapitulovat či hodnotit historické peripetie, ale poskytnout návštěvníkovi netradiční pohled na prolnutí uměleckých stylů a výpovědí, setkání mezi generacemi a především impuls k vlastní reflexi československého umění minulého i současného.

Prologem výstavy je obraz Voják s cigaretou malíře Jiřího Anderle, který velmi sugestivně připomíná utrpení bojujících na frontách I. světové války. Samotnou výstavu uvádí špičkové dílo Cirkus Bohumila Kubišty, jenž zemřel na španělskou chřipku v listopadu roku 1918. Sousedící malba Josefa Istlera, narozeného v roce 1919, je ukázkou strukturální abstrakce 60. let 20. století – nečekané spojení, v němž ale vyniká nesporná výtvarná kvalita obou děl. Takový neortodoxní kontext naplňuje v mnoha případech celou výstavu, stejně jako úseky, v nichž naopak panuje výrazová výtvarná shoda, jako například v demonstraci pojetí umění socialistického realismu v padesátých letech 20. století nebo naopak ve „zlatých šedesátých“ postižení všech momentů abstraktní malby a plastiky od informální až po geometrickou.

Ve zcela jiném světle osmdesátých let minulého století se například setkává surrealistické dílo malířky Toyen s hyperrealistickým obrazem Theodora Pištěka. Profil expozice vrcholící díly z let zcela nedávných doplňuje tvorba slovenských autorů, kteří patřili až do roku 1992 do kmenového sbírkového fondu galerie. Nebyli opomenuti ani umělci působící v karlovarském regionu.

Autor: tz

Další pozvánky na výstavy výtvarného umění u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery