Výtvarnice Hana Richterová vystavuje v rodném Malešově

Vernisáž

Vernisáž výstavy olejomaleb. akvarelů, dřevěných plastik, loutek a smaltů Hany Richterové začíná v sobotu 4. května 2024 od 17:00 hodim v Muzeu Malešov. Hana Richterová tak volně navazuje na listopadovou výstavu akvarelů v pražské komorní galerii a vinárně U Posledního soudu.

Kurátoku výstavy Petru Hollerovou jsme požádali o představení autorky a její tvorby...

malesov richterova 1malesov richterova 4Hana Richterová se narodila v roce 1965 v Malešově u Kutné Hory. A Kutná Hora je v současnosti i místem kde žije a tvoří. Přestože vystudovala na střední škole technicky zaměřený obor, vždy jí to přitahovalo spíše do světa umění. Za to, že si nakonec vybrala jako hlavní pole působnosti řezbářství, může asi poděkovat svému dědečkovi. První dláta i základy řemesla získala od něj. Přesto však je originální a svébytný styl Hany Richterové výsledkem jejího samostatného hledání a postupného rozvíjení talentu. Jako autodidakt nepovažovala studia na výtvarně zaměřených školách či soukromá výtvarná školení za prvořadá a pouze ona sama si určovala jakou cestou se bude její tvorba ubírat a dále vyvíjet, jak stylově tak námětově. Přesto, nebo právě proto, jsou však její díla tak bezprostřední a přesvědčivá, jdoucí přímo od srdce k jádru věci.

Že kráčí správnou cestou ukazuje nejen účast na mnoha samostatných a kolektivních výstavách doma i v zahraničí, ale i zastoupení ve sbírkách po celém světě. Od roku 2001 je členkou středočeské sekce Unie výtvarných umělců, se kterou nejen vystavuje, ale díky ní je její tvorba publikována i v reprezentativní knize Středočeské ateliéry z roku 2008. Za zmínku stojí i pravidelné výstavní aktivity s výtvarnou skupinou LINUM v rakouské Weitře, či účast na řezbářských sympóziích.

malesov richterova 5malesov richterova 2Akvarely Hany Richterové vypadají velmi vzdušně, kreslené lehkou rukou. Nezapřou jistotu v kresbě, preciznost ve výstavbě i citlivost v jemném odstínění barev.

I když se oba hlavní póly autorčiny tvorby - dřevořezba a akvarel - zdají být naprosto odlišné a neslučitelné, jisté náznaky spojení zde jsou. Podobné struktury či barevnost často přenáší z jednoho média na druhé. Co je však spojuje, je především jejich obsahová stránka a námětová podobnost.

Všechna díla Hany Richterové se vyznačují bohatou myšlenkovou vrstevnatostí. I ty práce, které se nám na první pohled mohou zdát hravé, motivově čerpající z mýtů a pohádek, a primárně zacílené na mladší (dětské) publikum, skrývají v dalších vrstvách hlubší poselství a poetiku, určenou věkově vyzrálejší skupině. Hana Richterová k nám hovoří v náznacích, metaforách a skryté symbolice, její tvorba je hodně blízká pojetí surrealismu či magického realismu.

malesov richterova 3malesov richterova plakatVe svých dílech někdy řeší i vážnější témata - existencionální problémy či mezilidské vztahy, ne však konfrontačně, ale spíše nadneseně, s lehkou dávkou ironie a humoru. A jemný humor se táhne tvorbou Hany Richterové jako nit, ať již jde o samotné náměty či o vtipné názvy, které svým dílům připíše. Někdy pojmenuje plastiku či akvarel pouze jednoduše a nechá vše na divákovi a jeho fantazii. Jindy je název vlastně jakousi její "turistickou značkou" - šipkou, která nasměruje na tu správnou cestu k pochopení díla.

Výstavu olejomaleb. akvarelů, dřevěných platik, loutek a smaltů Hany Richterové můžete v Muzeu Malešov navštívít do neděle 23. června 2024, otevřeno je o sobotách, nedělích a svátcích vždy od 10:00 do 17:00 hodin.

Autor: MiM
Snímky: Archív redakce art-tour.cz

O vernisážích dalších výstav výtvarného umění u nás i v zahraničí se dočtete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery