Galerie na zlínském zámku objeví dílo malířky Milady Schmidtové Čermákové

Snímek Kateřiny Martykánové

Pozvánka

Neznámé dílo Milady Schmidtové Čermákové představí zlínská Galerie Václava Chada výstavou obrazů s názvem Autoportréty a portréty. Práce malířky, která začala svoji tvorbu při studiích ve Zlíně, jsou takto komplexně prezentovány vůbec poprvé.

Milada Schmidtová Čermáková (* 1922; + 2015) byla malířkou a kreslířkou. Její umělecké počátky jsou spojeny se Zlínem, kde v době druhé světové války studovala Baťovu obchodní akademii. Ovlivnili ji umělci ze Školy umění, se kterými se setkávala, i blízký přítel, malíř Václav Chad. K jejím prvním dílům patří Válečný cyklus z roku 1944, který se řadí k druhé vlně českého surrealismu z období válečných a těsně poválečných let.

Po válce studovala bratislavskou uměleckou akademii, byla ale z politických důvodů vyloučena. Odstěhovala se na Vysočinu, žila v ústraní a malovala již jen pro sebe. Proto její dílo není známé a veřejnost má možnost ses ním seznámit až teď. Práci Milady Schmidtové Čermákové objevuje společná výstava Galerie Václava Chada a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

cermakovaVýstava v Galerii Václava Chada představí autorčiny portréty a autoportréty. „Vedle jejich výtvarné kvality je na nich pozoruhodné i to, jak umělkyně vnímala pojem času, neboť nezřídka se v psychologické rovině jako by nemohla vymanit z pout dávných vzpomínek, které projektovala do roviny mytického času,“ přiblížil spoluautor výstavy Ladislav Daněk.

„Ústřední postavení v portrétní kreslířské tvorbě Milady Schmidtové zaujímají portréty blízkých lidí a autoportréty, jež považovala za jeden v dlouhém čase se rozvíjející cyklus, který nazvala prostě Hlavy. Vedle něj vznikal rovněž obsáhlý cyklus Postavy, v němž jsou zachyceni lidé z jejího nejbližšího okolí,“ dodal Ladislav Daněk.

Kresby často vytvářela neobvyklou technikou suchého uhlu smíseného s olejem, jiné jsou provedeny černou lavírovanou tuší, případně kombinací obou technik.

Zajímavostí je, že Milada Schmidtová Čermáková k malbě inspirovala i svoji negramotnou matku Natálii Maslinkovou Schmidtovou, která se stala významnou naivní malířkou a jejíž díla jsou nyní zastoupená v soukromých i veřejných sbírkách po celém světě.

Výstava Portréty a autoportréty je umístěna v Galerii Václava Chada v prvním poschodí zlínského zámku. Přístupná bude zdarma až do neděle 11. února 2018, vždy od úterý do pátku od 14:00 do 17:00 hodin nebo podle domluvy. Autory výstavy jsou Ladislav Daněk a Alena Pomajzlová.

Autorka: Kateřina Martykánová

Další pozvánky na výstavy výtvarného umění u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery