Kutnou Horu oživí street art

Výtvarné umění

V letním dvoučísle (7-8/2017) radničního měsíčníku Kutnohorské listy byl zveřejněn článek o připravovaném týdenním streetartovém festivalu Město = Galerie. Přinášíme doslovný přepis.

Od 6. do 12. srpna 2017 bude město Kutná Hora organizovat týdenní streetartový festival Město = Galerie. Bude možné nejenom sledovat, jak vznikají umělecká díla přímo na ulicích, ale jsou připraveny i workshopy, kde si bude moci veřejnost tuto techniku zkusit pod vedením lektorů.

V červnu byla dokončena nová výmalba železničního podchodu a také domečku na 2. nástupišti hlavního nádraží. Celé této akci předcházel nápad pana Jakuba Košťálka, zda by bylo možné v Kutné Hoře obnovit u Sběrného dvora oficiální graffiti zeď. Současný majitel objektu však tyto návrhy neakceptoval. Právě při vyjednávání této akce padl nápad nejen na výmalbu podchodu, ale také na uspořádání větší streetartové akce na sídlišti.

kh street artV době, kdy byly řešeny náměty do podchodu a způsob provedení, jsme oslovili pana Lukáše Kladívka. Ten pořádá již 10 let podobnou akci v Poděbradech, a tak jsme se rozhodli oživit zatím část sídliště Šipší. Po dohodě s vlastníky objektů trafostanice, bývalého výměníku i OC Pasáže byly tyto plochy nabídnuty umělcům. Pozvání přijali renomovaní výtvarníci z Čech a Německa, kteří se touto formou umění zabývají více než 20 let, mají zkušenosti z podobných akcí po celém světě a většina z nich působí na vysokých uměleckých školách.

Spolupořadatelem festivalu je také Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory. Galerie se účastní projektu doprovodnou akcí – výstavou obrazů Matěje Olmera. Matěj Olmer patří mezi nejvýraznější mladé současné streetartové umělce. Jeho tvorba osciluje mezi streetartovou formou a volnou malbou a jeho projev si současně udržuje divokost a razanci nekontrolovatelnosti streetartové formy. Kromě vernisáže Olmerovy výstavy jsou na středeční podvečer 5. srpna 2017 připraveny projekce a performance aplikací tagtool, živé projekce animace na fasádu Vlašského dvora, včetně následného workshopu pro veřejnost. Během týdne vznikne také velkoformátová instalace před průmyslovou školou na téma abeceda. Hotová díla bude možno zhlédnout v sobotu na sídlišti Šipší.

Věřím, že tento festival nejenže oživí na týden kutnohorský veřejný prostor, kde se jinak žádná podobná akce nekoná, ale že vzniknou i zajímavé umělecky zpracované plochy – a také nová tradice. Na sídlištích je totiž plno nevyužitých, šedých a nezajímavých ploch, které bychom chtěli v budoucnu ve spolupráci s umělci zpracovat. Nápadů, jak tento festival do budoucna rozšířit, je mnoho. Jedním z nich jsou např. 3D iluzivní malby na asfaltové plochy, sochy v prostoru města, hudební produkce, skateboardová nebo biková show atd. Jsme však na začátku a já věřím, že tato akce se u i občanů, především ze sídliště, shledá s kladnou odezvou a příští rok třeba i vy přijdete s nějakými nápady a nabídkou ke spolupráci. Více informací k akci najdete na webových stránkách Kutnohorských listů a na síti Facebook.

Autor: Martin Starý, starosta Kutné Hory
Zdroj: Kutnohorské listy

Více článků o street artu najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery