Propojený svět Jaroslava Hořánka

Pozvánka

Od úterý 25. ledna 2022 bude v pražské Galerii ART Concept k vidění výstava malíře, kreslíře, grafika, ilustrátora a pedagoga Jaroslava Hořánka příznačně nazvaná Propojený svět.

Výstava nabízí průřez celoživotním dílem Jaroslava Hořánka, od raných figurálních a portrétních prací oplývajících zářivými barvami z 50. let minulého stoleltí, přes abstrakci, jež tvoří převážnou část jeho díla, až po pozdní období (80. až 90. leta 20. století) inklinující k art brut, kdy se do jeho obrazů vrací barva, motiv i hravost.

horanek 1horanek 2Životní dílo Jaroslava Hořánka (* 5. prosince 1925; + 18. ledna 1995) je neskutečně bohaté, rozmanité a objemné. Umělec během svého života proplouval mnohými styly a technikami a dokázal mistrně a osobitě reagovat na světové trendy v umění. V jeho tvorbě je patrný především velký vliv informelu a silná inspirace “územím” art brut. Všechny zdánlivě neslučitelné oblasti různorodé tvorby Jaroslava Hořánka však nesou jeho specifický rukopis - spontánní, intuitivní a naléhavý tón, opravdové nadšení až dětská posedlost motivem nebo myšlenkou, ostrá černá linka, která nese pohyb, chvění a vzrušení. V malbě Jaroslav Hořánek přesvědčivě a nekompromisně narušuje hranice plochy a reliéfu, využívá vrstvení barevných past, které formuje do symbolických archetypálních tvarů kruhů, terčů a disků. Náměty jeho obrazů často směřují k mytologii a základním existencionálním lidským otázkám. Obyčejnou, čirou a nesobeckou humánnost oslavuje ve svých portrétech a směřuje k ní také celou svou bytostí, životem i dílem. Jaroslav Hořánek zanechal ve svém díle opravdu bohatý odkaz.

Výstavu Jaroslav Hořánek: Propojený svět, jejíž kurátorkou je Jolana Pastor, můžete v pražské Galerii ART Concept navštívít do pátku 4. března 2022

Autor: MiM, tz

Další pozvánky na výstavy výtvarného umění u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery