Hle/dání Alfréda Symůnka v pražské Nové síni

Pozvánka

Vernisáží v úterý 30. října 2018 bude v pražské Galerii Nová síň zahájena za účasti autora výstava obrazů Alfréda Symůnka, které vytvořil v posledních dvou letech.

symunek 1symunek 2Koloběh hledání a nalézání je významnou součástí lidského bytí. V jakékoliv tvůrčí činnosti se “hledání“ transformuje do díla a stává se tak něčím v pravdě daným, co v okamžiku inspirace autor obdržel a co divákovi dává. Co nalézáme je tak vždy závislé na tom, jak a co hledáme, ať už jako tvůrci nebo příjemci. Souborem expresivně barevných olejomaleb s akcentem na detail Alfréd Symůnek osobitým způsobem usiluje o interpretaci zdánlivě všedních motivů městské a krajinné scenérie. Je to právě detail, který ozvláštňuje rámec zobrazené situace, v němž je běžný civilní výjev posunut do kontextu nové, objevné estetiky.

symunek 3Alfréd Symůnek (* 1977) po absolutoriu Střední umělecké školy Václava Hollara v Praze studoval v ateliéru malby Martina Mainera na Fakultě výtvarného umení VÚT v Brně (1988 až 2004). V roce 2004 získal cenu Josefa Hlávky, určenou pro talentované studenty, kteří prokázali výjmečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru. Autorské výstavy: Nová galerie Praha (2017), galerie Prostor 228 Liberec (2018), účast na mnoha kolektivních výstavách. Žije a pracuje v Praze.

Výstavu Alfréd Symůnek: Hle/dání můžete v pražské Galerii Nová síň navštívit do neděle 25. listopapdu 2018.

Autor: tz

Další pozvánky na výstavy výtvarného umění u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery