Rozhovor - Ocenění nositelů dobré nálady

Literatura

V mediální smršti kolem letošního ročníku Thálie, udělované od roku 1994 Hereckou asociací za mimořádné jevištní výkony i celoživotní mistrovství zkraje října 2022, poněkud zapadla další kulturně-společenská akce, neméně významná a prestižní jako zmíněná Thálie. Jedná se o titul Mistr zábavního umění, který je od roku 2016 udělován Uměleckým sdružením Artes za celoživotní přínos v oblasti hudby, divadla a filmu. Letošní ročník se konal v mimořádně skvělé atmosféře, neboť se zrodila i Síň legend zábavního umění.

artes hejnaTento jedinečný svátek dobré nálady, humoru a zábavy korunovaly hned dvě publikace z pera talentovaného a plodného spisovatele Tomáše Hejny - Střípky české zábavy a Síň legend zábavního umění. Novinář a publicista Tomáš Hejna je šéfredaktorem nakladatelství Olympia, kromě jiného moho let spolupracuje se zmíněným Uměleckým sdružením Artes, navíc je i šéfredaktorem časopisu Forbína a redaktorem webu zábava-artes.cz. Během práce na tomto článku jsme mu položili několik otázek.

Před sedmi lety spatřil Mistr zábavního umění světlo světa. Již ve svém zrodu bylo toto ocenění výjimečné. Čím?

„Bezesporu tím, že se jedná o cenu kolegům,“ vysvětlil Tomáš Hejna. „Jak jste shora konstatoval, Artes Mistra zábavního umění každoročně předává za celoživotní přínos v oblasti hudby, divadla i filmu. Vzhledem k tomu, že návrhy oceněných mistrů podávají členové Artesu a Kolegia zábavního umění, tedy výkonní umělci a kumštýři, lze říci, že cenu předávají kolegové kolegům. Tímto se tedy jedná o cenu velmi výjimečnou a většina laureátů si jí právě díky tomu velmi cení.“

Oceňuje Artes i zesnulé umělce?

„To byla jedna z kardinálních otázek, když se tyto aktivity rodily. Členové v tomto ohledu nebyli zajedno, nakonec ale došlo k závaznému rozhodnutí. Oceňováni budou pouze žijící výkonní umělci.“

Od roku 2016 již ale mnoho Mistrů odešlo...

„Svůj titul však obdrželi podle pravidel a nikdo jim ho už nemůže vzít. Ruku v ruce s tímto rozhodnutím se však vynořil problém: Co s těmi, kteří už mezi námi nejsou, ale přitom si zaslouží naši úctu a poklonu? A tak byla v roce 2021 pozměněna podoba Mistra zábavního umění a vyčleněna Síň slávy zábavního umění. Jedná se o samostatný projekt – opět jsou sem přidáváni pouze žijící umělci. K vytvoření podobného konceptu pro již zesnulé interprety už ale nebylo daleko. Tak se zrodil nápad i na vytvoření Síně legend zábavního umění.“

Rozumíme-li dobře, do Síně legend budou zařazování tedy již zesnulí umělci, kterým nemohl či nestihl Artes předat cenu za jejich života?

„Ano. Cenu tak obdrží každoročně deset významných osobností zábavního umění, které již nejsou mezi námi, a to na základě ankety v časopise Artesu Forbína a na základě doporučení členů výkonného výboru a Kolegia. Výjimkou je první, letošní ročník, kdy Artes vybral v první skupině tři desítky osobností najednou.“

Koho jste vybrali do první třicítky?

„Při výběru osobností jsme se snažili o průřez všemi odvětvími zábavního umění a také průřez dobový. V tomto případě se jedná o osobnosti od období první republiky až po celkem nedávno zesnulé umělce. Tři osobnosti zároveň přešly do Síně legend zábavného umění ze Síně slávy, a to Karel Gott, Eduard Hrubeš a Jiří Menzel.“

Mistr zábavního umění je rámován hudbou, divadlem a filmem. Neplánuje vedení Artesu rozšířením těchto mantinelů i o spisovatele-humoristy a kreslíře-humoristy?

artes logo„Touto otázkou se zabýváme poslední dva roky. Jsme si vědomi, že nastavené parametry Mistra zábavního umění v podstatě neumožňují ocenit takové osobnosti, které nemůžeme považovat za výkonné umělce, protože literatura nebo karikatura do tohoto rámce nepatří. Letos ale padl návrh vytvořit jakousi pobočnou cenu k Mistrovi, která by měla umožnit ocenění i spisovatelů, publicistů, novinářů a já věřím, že i karikaturistů. Máme už i návrh názvu, ale to zatím nemohu ventilovat, o ceně ještě musí jednat výkonný výbor a musí dostat své přesné parametry a pravidla.“

Síň legend, to zní hrdě. Bude mít svou svatyni třeba na Veleslavíně? Nebo otisky šlápot Mistrů, kdesi v dlažbě před významnými divadly?

artes kniha„Zvážíme to...“ usmívá se Tomáš Hejna, autor knihy Střípky české zábavy s podtitulkem Dvacet zajímavostí, které nejspíš neznáte a publikace Síň legend zábavního umění s poutavou obálkou portrétů osobností, o kterých je v brožuře kapesního formátu řeč. „Síň legend, stejně tak jako aktivity Artesu, budou pravidelně prezentovány jak prostřednictvím Forbíny, tak i na našich webových stránkách, které slouží jako kulturně-informační portál o historii zábavního umění i o aktuálním kulturním dění. A mimo zmíněného paperbacku Síň legend zábavního umění připravíme i sérii krátkých videodokumentů na našem kanálu youtube.“

Závěrem je třeba konstatovat, že s uvedením do Síně legend zábavního umění není stejně jako s udělením titulu Mistr zábavního umění spojno žádné finanční ohodnocení. Jedná se o čestný titul, který má připomínat význam těchto osobností pro českou kulturu.

„Naší snahou je připomínat vybrané osobnosti i jejich význam budoucím generacím. Snad bude v tomto směru Síň legend zábavního umění plnit svůj úkol co nejdéle...“ loučí se Tomáš Hejna.

xxx cerny portretAutor: Ivan Černý
Zdfroj snímků: Archív nakladatelství Olympia
Spisovatel a novinář Ivan Černý je spolupracovníkem redakce

Další rozhovory o knihách a audioknihách u nás i v zahraničí si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku Antikvariátu U Skleněné kašny