Rozhovor - Galerie plná křehké krásy

Výtvarné umění

Naše Stověžatá má novou svatyni českého originálního ručního skla. Jedná se o artefakty z lindavské hutě předního sklářského umělce Jiřího Pačinka. Najdeme ji na Starém místě, nedaleko Revoluční třídy, v ulici Benediktská, která své jméno dostala po kostelíku sv. Benedikta, vystavěného tady v roce 1233. To tady ještě nedaleko stávaly městské hradby a na místě samém Ústav šlechtičen.

Dnes tudy proudí davy turistů z domova i zahraničí, obdivujících krásy historické Prahy. Potěšení z unikátních uměleckých artefaktů z firmy Pačinek Glass pak jejich nevšední zážitky z návštěvy hlavního města republiky mimořádně umocňuje. Neboť, to co zde vidí, hned tak jinde nespatří!

Tripartit Gallery

0 galerie tripartit 1aSamotné výkladní skříně této galerie přitáhnou již na první pohled. A což potom prohlídka výstavního sálu s vystavenými díly, kterým kralují velkorozměrové, technicky náročné dekorativní plastiky včetně aktů, spolu s čistě užitkovými skelněnými objekty, jako jsou vázy, mísy a další předměty, nezřídka i na přírodní a zvířecí motivy.

0 galerie tripartit 1Galeristkou, výtvarnicí a výtvarným pedagogem v jedné osobě, je zde Veronika Holá, která nám osobu i dílo sklářského mistra Jiřího Pačinka, ve společném galerijním projektu, představila: „Svoji sklářskou kariéru začal Jiří Pačinek v roce 1990, kdy nastoupil do legendární sklárny , v té době nejstarší fungující huti na světě. Poté následovala jeho dlouholetá praxe v Novoborské sklárně Ajeto, kde svůj talent rozvíjel na dílech pro takové osobnosti světového umění a designu, jakým byl kupříkladu Bořek Šípek, či žijící René Roubíček nebo Leon Applebaum. Sklárna Ajeto mu ale poskytla i dosti času a místa pro vyprofilování vlastního osobitého stylu tvorby a práce, který nakonec Jiří Pačinek uplatnil ve vlastní sklárně v Lindavě u Cvikova. Netrvalo dlouho a jeho díla se stala součástí uměleckých sbírek i kolekcí designových firem a galerií. Po mnoha úspěšných výstavách doma i v zahraničí, včetně poslední zdařilé prezentace v Kuala Lumpure nebo v pražské galerii Českého centra v roce 2017 došel Jiří Pačinek k závěru, že přišel správný čas pro stálou expozici...“

0 galerie tripartit 2V názvu Tripartit Gallery, jak předpokládáme, je zakódován její program…

„Nepletete se,“ vysvětluje galeristka Veronika Holá, „máme tři základní úlohy. A to autorský prostor pro Pačinkovu tvorbu, další významnou rovinou je zřízení výstavního prostoru pro krátkodobé projekty a do třetice všeho dobrého: pracovní prostor pro workshopové aktivity. Pracovně je nazván Umění na cestě, kdy plánujeme tvůrčí dílny, při kterých si zájemci, včetně turistů během svých cest Prahou, tady mohou vyrobit vlastní skleněný artefakt pod vedením některého z našich sklářských mistrů.“

Závěr ledna patřil vernisáž výstavy žijící legendy a velké osobnosti sklářského umění 20. století celosvětového významu René Roubíček 96 let – Dámské součástky a jiné zlomyslnosti. Bez nadsázky, takříkajíc, rozjeli jste se ve velkém stylu...

0 galerie tripartit 30 galerie tripartit 4„V sérii krátkodobých výstav jsme začali poctou stáří, ale mladému duchu moderní české sklářské tvorby. Jiří Pačinek vzdává touto cestou hold a poděkování svému dlouholetému příteli a kolegovi Mistrovi Roubíčkovi. Společně s jeho dcerou Michaelou jsme sestavily koncept této výstavy v humorném duchu narozeninové oslavy, jak naznačuje samotný název výstavy, která zde bude k vidění do konce února 2018.“

Podle slov galeristky Veroniky Holé se však v budoucnu chce galerie věnovat především sklářským středoškolákům. Dát mladým prostor, ukázat jim, co vše obnáší jejich prezentace a jaký je její význam pro jejich budoucí profesi...

„Chceme s mladými talenty aktivně spolupracovat,“ přikyvuje Veronika Holá. „Našim cílem je podílet se na udržení čerstvého větru v českém sklářském odvětví a alespoň částečně zamezit odlivu sklářských středoškoláků do jiných oborů!“

Koncept Tripartit Gallery se zaměřuje na popularizaci českého hutního skla jako celku, objevení jeho kvalit, krásy a tradic, na které se v posledních desetiletích u nás pozapomnělo.

0 galerie tripartit 50 galerie tripartit 7„Dále pak je důležitým momentem to, že naše galerie nemíní být nějakou bezduchou institucí nebo obchodem,“ dodává galeristka Veronika Holá, „ale je živým prostředím, ve kterém si téměř můžete sáhnout na dotyčného autora, ať už je to Jiří Pačinek, nebo další výtvarníci, řemeslnicí nebo designéři, kteří se podíleli na zařízení interiéru. Kupříkladu nápaditě řešené osvětlení připravila rodinná společnost Lides ze Slovenska, která při své tvorbě využívá komponentů, vyrobených v Pačinkových lindavských sklárnách, nebo dřevěný nábytek z masivu v moderním designu je od rodinné společnosti AMAN. Příjemným osvěžením a magnetem pro dámy i jejich ctitele jsou kolekce šperkařek, pracujících s českým sklem – kvarteta dámských výtvarnic Natělo a Atelieru Minart.“

0 galerie tripartit 60 galerie tripartit 8Vše je doplněno abstrakcemi od talentované Terézie Meliškové, která má v galerii manažerskou a kurátorskou pozici. Tripartit Gallery zdobí i velké, zdařilé plátno oblohy, malované přes křídlo starého letounu. Inspirací malířky Veroniky Holé je v tomto případě její milovaný Malý princ z pera spisovatele a pilota Saint Exupéryho, to však už bude námět na jeden z příštích článků.

Závěrem návštěvy se nám galeristka Veronika Holá svěřila: „Důležité pro nás je, aby se u nás návštěvník nebo klient cítil jako doma. Aby se v případě zájmu mohl rovnou spojit s výtvarníkem či designérem, který se bude snažit vyjít vstříc při plnění jeho snů a vizí.“

Autor: Ivan Černý
Snímky Miroslava Feszanicze

Další rozhovory o výtvarném umění u nás i v zahraničí si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery