Křest knihy Milana Kuny - Václav Talich :dopisy

Křty knih

Berounské Muzeum Českého krasu vydáná knihu Václav Talich :dopisy. Slavnostní křest proběhne v pátek 4. listopadu 2022 od 17:00 hodin v obřadní síni berounské radnice. Součástí bude také hudební vystoupení Talichova kvarteta a autogramiáda. Autorem monografie o světoznámém dirigentovi je muzikolog Milan Kuna. Publikace prostřednictvím výboru z korespondence přibližuje stěžejní situace a křižovatky Talichova života.

Kniha představuje známého dirigenta v intimním světle prostřednictvím výboru z jeho rozsáhlé a často velmi osobní korespondence. „Z půldruhého tisíce korespondenčních sdělení, psaných Talichovou rukou, vybral muzikolog Milan Kuna 280 dopisů. Soubor publikovaných a bohatě okomentovaných dopisů postihuje nejdůležitější situace a osudové křižovatky Talichova života,“ říká kurátorka MČK Jana Marečková, která na vydání knihy spolupracovala.

talich dopisy prebalProstřednictvím těchto dopisů máme příležitost nahlédnout nejenom do Talichova vztahu k hudbě a dirigentské praxi, ale i k rodině, přírodě, přátelům a politické situaci. Zvláštní pozornost si zaslouží dopisy psané po Talichově zatčení a zdánlivé rehabilitaci v roce 1945, které mělo na Talichovu kariéru i zdraví zásadní vliv. Autor v knize zpřístupňuje nejenom dopisy, které se v rámci pozůstalosti dostaly do sbírkového fondu muzea. Seznamuje také s písemnostmi, které pravděpodobně nikdy nebude možné vidět, protože dodnes zůstávají v rukou adresátů a jejich dědiců.

Milan Kuna (* 19. března 1932) je znám nejenom jako autor rozsáhlé biografie o dirigentu Václavu Talichovi, ale také jako životopisec několika českých skladatelů. Jeho hlavní badatelský zájem se soustřeďuje na osobnost Antonína Dvořáka, jehož korespondenci dříve detailně zpracoval v rozsáhlém desetisvazkovém souboru. Kromě toho publikoval mnoho odborných knih a článků, působil jako vydavatel dokumentů a redaktor odborných periodik. Celkem napsal kolem třicítky monografií a edic, na 170 odborných statí, přes 200 hudebních kritik a dalších textů.

Při křtu bude také poprvé představen obraz Hugo Boettingera zobrazující Václava Talicha při dirigování, který Muzeum Českého krasu získalo nově do svých sbírek. Autor obrazu z roku 1917, Hugo Boettinger, často označovaný pseudonymem Dr. Desiderius, byl ve své době známý lehce satirickými portréty umělců a osobností veřejného života. Václava Talicha s ním pojilo dlouholeté přátelství. „Jsme rádi, že se nám podařilo získat toto umělecké dílo a obohatit jím část našich sbírek věnujících se památce Václava Talicha. Obraz si po křtu bude veřejnostmoci prohlédnout na výstavě Václav Talich & festival Talichův Beroun, která je v Jenštejnském domě v Berouněk vidění do 20. listopadu 2022,“ dodává ředitelka muzea Karin Kriegerbecková.

Autor: tz
Zdroj snímků: Muzeum Českého krasu

O dalších křtech nových knih a audioknih se na webu Putování za uměním dočtete zde nebo na facebooku antikvariátu U Skleněné kašny