Lesk zlata a zář barev na skle

Daniel Preissler: Sv. Starosta, Kunštát v Orlických horách, kolem 1700 až 1710, UPM. Zakoupeno ze sbírky Josefa Polívky. Zdroj snímku: UPM

Pozvánka

Podmalby na skle si většina lidí spojuje s naivními lidovými obrázky. Představují však techniku známou a bohatě využívanou již od antiky po devatenácté století. Výstava v pražském Uměleckoprůmyslovém museu dokládá, že vrstvením barev i plátků zlata na zadní straně skla vznikala díla vysoké umělecké a řemeslné kvality. Kolekce V lesku zlata, v záři barev ukazuje renesanční i barokní obrazy a také na tři desítky těch, které muzeum zrestaurovalo.

Naprostá většina vystavených podmaleb pochází ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea. Vybrána byla více jak třetina ze zhruba 400 artefaktů, které má muzeum ve sbírkách. Přesněji se jedná o 135 děl symbolicky připomínajících 135. výročí založení muzea.

Česká i evropská produkce

Třicet z nich bylo v letech 2001 až 2017 restaurováno, i s přispěním takzvaných Norských fondů. Kurátorka výstavy Helena Brožková při této příležitosti muzejní sbírky i nově zhodnotila. K výstavě vyšel i velký obrazově bohatě vypravený katalog.

Podmalba na skle je technika malby na sklo za studena, zpravidla temperovými barvami. Používala se už v byzantské říši, odkud se ve 13. a 14. století dostala do Itálie a odtud se šířila dál v Evropě. Podmalby patřily k vysoce ceněným a vyhledávaným luxusním předmětům uloženým v chrámových pokladnicích, ale i šlechtických a měšťanských sbírkách. Už po staletí jsou také v popředí sběratelského zájmu.

„Ve sbírkách často představovaly výsadní dílo. Nelze je tudíž považovat jen za projevy uměleckého řemesla. Velmi často se proto v souvislosti s nimi mluví o umění podmalby,“ říká Helena Brožková.

Sbírku podmaleb, jíž dal základ dar od zakladatele muzea a mecenáše Vojtěcha Lanny, tvoří různorodá kolekce. Nacházejí se v ní artefakty od antiky až po 19. století, a přestože její podstatnou část tvoří obrazy vytvořené v českých zemích od 17. století dále, její součástí jsou i významná starší a evropská díla například z Benátek, Lombardie, Neapole, Norimberku, Curychu, Tyrolska či Bavorska.

Poklady ze sbírek

podmalby 1K nejcennějším renesančním obrazům, které jsou na výstavě k vidění, patří obrazy Hanse Jakoba Sprüngliho (* 1559; + 1637) z Curychu, v němž vzniklo významné centrum podmalby na skle. Tamní umělci měli na co navazovat, protože ve městě měla tradici malba na plochém okenním skle, tedy vitraj. Hans Jakob Sprüngli působil v Norimberku a pracoval i pro císaře Rudolfa II. v Praze.

Z období baroka patří k nejcennějším práce nizozemského malíře Gerharda Janssena nebo Daniela a Ignáce Preisslerových působících významnou část života v Kunštátu v Orlických horách, kde byli ve službách hrabat Kolowratů-Liebsteinských. Jejich malby na skle i porcelánu patřily k vyhledávaným dílům už v době vzniku. Pro podmalby Preisslerových je typická kombinace plátkového zlata a červené a černé lavírované barvy.

„Donedávna byly tyto práce připisovány Ignácovi, ale nyní můžeme na základě pramenů soudit, že styl této dílny s největší pravděpodobností formoval už Ignácův otec Daniel,“ říká kurátorka Helena Brožková. Protože však své práce nesignovali, není snadné je rozlišit.

Vzácné jsou také podmalby připisované takzvané česko-francké škole nebo díla malířů činných v 18. století v Augsburgu. Výstava ukazuje i výběr grafik, které se staly předlohou pro některé vystavené podmalby.

V českých zemích se podmalbě nejlépe dařilo od druhé poloviny 18. století do konce 19. století, kdy při sklárnách v pohraničních oblastech vznikaly malířské dílny a technika postupně zlidověla.

Autorka: Eva Vejdělková
Zdroj: Právo

Další pozvánky na výstavy výtvarného umění u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery