Galerie na zlínském zámku vystavuje obrazy Františka Chmelaře

František Chmelař se spolužákem Václavem Chadem. Zdroj snímku: Galerie Václava Chada

Pozvánka

Od čtvrtka 8. září 2017 zve zlínská Galerie Václava Chada na expozici Malíř, který psal básně, jenž představí obrazy Františka Chmelaře, jeho krajinnou i figurální tvorbu. Doplňujícím prvkem je i osobní korespondence, a to včetně dopisu zmiňujícího úmrtí jeho spolužáka Václava Chada.

František Chmelař, rodák z Liptálu, je dalším umělcem a absolventem Školy umění, jehož dílo bude k vidění v Galerii Václava Chada na zlínském zámku.

Dříve než k výtvarné tvorbě inklinoval k poezii, od konce 30. let minulého století ale nastupuje do nově založené Školy umění ve Zlíně. Zde se zaměřoval na dekorativní malbu, malbu na skle, mozaiku, grafické techniky, výstavnictví a scénickou kompozici. K jeho spolužákům patřili Václav Chad, Jan Rajlich či Vojtěch Štolfa.

chmelar2chmelar3Vystavené obrazy ukáží dvě nejvýznamnější polohy tvorby Františka Chmelaře - krajinnou a figurální. „Krajina odráží jeho vztah k přírodě, zejména v okolí Liptálu na Valašsku a Domašova v Jeseníkách. Stává se mu prostorem pro vnitřní usebrání a meditaci, objevování vlastností barev a tvarů a jejich proměn,“ popsal Chmelařovu inspiraci kurátor výstavy Vít Jakubíček. „V sérii portrétů hlouběji proniká do problematiky lidských vztahů, k sobě samému a zejména k jemu nejbližší přítelkyni a pozdější manželce Magdě.“

Expozice ilustruje umělecký vývoj autora od 40. do počátku 70. let, většina obrazů pochází přímo z depozitu rodiny Františka Chmelaře.

chmelar1Výstavu obrazů doplní osobní korespondence Chmelaře a jeho ženy. „Dopisy ukazují na permanentní křehkost naděje, vášně a vřelé lásky, stejně jako trýzně, hořkého zklamání a nenaplněných očekávání,“ přibližuje kurátor Jakubíček. V jednom z dopisů Chmelař zmiňuje i okolnosti tragické smrti spolužáka Václava Chada v únoru 1945.

Expozice obrazů a korespondence Františka Chmelaře Malíř, který psal básně je umístěna v Galerii Václava Chada v prvním poschodí zlínského zámku a navštívit ji můžete do pátku 3. listopadu 2017.

Na programu jsou i dvě komentované prohlídky s kurátorem výstavy Vítem Jakubíčkem, které galerie organizuje zpravidla jeden čtvrtek v měsíci. Jejich termíny byly stanoveny na 5. října 2017 a 2. listopadu 2017 od 17:00 hodin.

Autorka: Kateřina Martykánová

Další pozvánky na výstavy výtvarného umění u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery