Charitativní projekt Golden Blot nabírá na obrátkách

Reportáž

Letošního dvacátého února se konal v pražském hotelu Kampa již druhý slavnostní podvečer jedinečného mezinárodního charitativního projektu Malujeme pro lepší život – malují VIP tváře nadací. Za účasti domácích i zahraničních hostů, ministerských pracovníků a osob z diplomatického prostředí i uměleckého světa byla tato špičková kulturně-společenská akce korunována předáním několika nominačních cen v rámci projektu Zlatá kaňka.

Ve své podstatě se jedná o cestu Evropou se srdcem na dlani, mající za úkol udělat prostřednictvím malování obrazů VIP osobností kus práce pro udržitelnost bezpečného a tvůrčího života na světě, a to v rámci podpory OSN programu AGENDA 2030, jehož součástí je program UNESCO, WHO a United Nations Global Compact.

V principu jde o to, že prakticky každá významná osoba u nás i v zahraničí má vlastní neziskovou společnost či nadaci, nebo některou ve své zemi podporuje. Jde o to v tomto směru spojit síly, a prostřednictvím Golden Blot získat prostředky pro další charitativní činnost, jako je kupříkladu podpora evropských klulturních a tvůrčích odvětví, kromě jiného i usnadnění sociálně slabým seniorům cestu ke kvalitnímu stáří. Nebo konkrétně v České republice umožnění tvůrčí malby nevidomým osobám unikátní patentovanou metodou akademického malíře Dino Čeča, která umožňuje slepým lidem z celého světa realizaci v dalším hodnotnějším životě a k rozvoji jejich volnočasových a uměleckých aktivit.

Co bychom měli vědět

golden 1golden 2Projekt Malujeme pro lepší svět je hravá, společensky lákavá forma, kdy během krátké chvíle namalují VIP osobnosti obraz, ať již klasickou formou, nebo shora jmenovanou Čečovou metodou, která spočívá ve speciálně upraveném plátnu, pod nímž je na druhém plátně stejného formátu nanesena speciální barva. Ta po doteku či tazích jehlice vedené rukou nevidomého na horním plátně vzlíná či prosakuje nahoru, na čisté plátno a tahy jakoby samy tvoří obrazy. Po vytvrdnutí barvy si pak mohou nevidomí své dílo prohlédnout hmatem citlivých bříšek prstů.

Jejich práce je pak signována a posléze pro charitativní účely jmenovaného neziskového projektu vydražena ku prospěchu potřebným. Výhodou celého nápadu je i skutečnost, že práce na obrazu netrvá dlouho.

První ceny Zlatá kaňka

golden 3golden 4Během slavnostního podvečera, který již tradičně moderovala patronka projektu herečka Kateřina Brožová, dostali hosté možnost si onu unikátní malířskou metodu vyzkoušet. Zlatým hřebem této jedinečné akce však bylo předávání cen nominovaným. Jako první byla jmenována Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Cenu převzal její ředitel Vangelis Zingopis z rukou kulturního atašé francouzského velvyslanectví v Praze Alexandra Pajona. Tato nominační cena byla udělena za podporu a šíření dobrého jména ČR v zahraničí a rekonstrukci historických památek v Praze.

Nominační cena za pomoc těžce nemocným dětem v České republice patřila o. p. s. Život dětem. Její ředitelka Marie Křepelková ji převzala od náměstka Ministerstva životného prostředí ČR Vladimíra Mana.

Další obecně prospěšná společnost Tyfloservis obdržela ocenění za činnost pro zrakově postižené občany ČR. Cenu předal Jitce Fajmonové z vedení obecně prospěšné společnosti Radek Jurečka, arciděkan Liberecké diecéze.

golden 5Mezi dalšími oceněnými byl Nadační fond Petra Koukala STK pro chlapy, za podporu udržitelnosti zdraví mužské populace v ČR. Cenu převzala ředitelka nadačního fondu Kamila Lukášková.

Opomenout nemůžeme ani nominační cenu za přínos důstojného života seniorů v ČR, kterou z rukou Marie Bálkové, náměstkyně Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, převzal Zdeněk Pernes, předseda rady Seniorů České republiky.

Všem jmenovaným i dalším oceněným od srdce poblahopřál kromě jiných i předseda Golden Blot a spoluzakladatel projektu Jiří Oplt. Báječnou atmosféru celého podvečera podpořili i svým zlatem v hrdle operní pěvci Zbyněk Drda a Jakub Pustina.

Autor: Ivan Černý
Snímky Jana Parkmana

Další reportáže o výtvarném umění u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery