Návštěva ateliéru - Tango pro nůžky

Svetozár Plesník

Návštěva ateliéru

Řeč je o koláži. Ta, jak známo z hodin výtvarného umění, odvozuje svůj původ z francouzského „collage“, znamenající lepení. Tento kumštýřský směr zahrnuje mnoho výtvarných technik ve dvou- i třírozměrném prostoru. Jako materiál nejčastěji slouží tisky, reprodukce, fotografie nebo nalezené předměty. Pojem koláž se přenesl do dalších oborů, v nichž se užívá sestřihu a spojení různých částí do nového celku. Mluví se o koláži v hudbě, literatuře, fotomontáži, videoartu a reklamě i v dalších formách užité tvorby. Nás však nyní zajímá klasická koláž, ve které ze současných tvůrců vyniká Svetozár Plesník.

plesnik 1Jeho výtvarné práce můžeme kromě jiného vidět kupříkladu na stálé výstavě v prostorách cukrárny v pražské pasáži Světozor. My jsme však, s redakčním blokem v ruce, navštívili před časem jeho výstavu v Muzeu Policie ČR na Karlově, která nás inspirovala k bližšímu seznámení s tvůrcem, jenž v této kumštýřské činnosti hledá možnosti k vyjádření se ke spoustě situací, názorů i problémů (nejen) naší společnosti. A oslovit širokou veřejnost prostřednictvím výtvarného umění je pro něho tím největším lákadlem a odpovědí na otázku, proč se vůbec koláží zabývá.

Je třeba dodat, že jeho moderní, současné pestrobarevné koláže jsou nejenom hravé a vtipné, ale mají i satirický a politický náboj, čímž jsou mnohé z nich velmi aktuální. Jak jsme již naznačili, při práci používá Svetozár Plesník především materiál z magazínů a časopisů, svůj fotoarchív, nůžky a lepidlo. Že jsme zapomněli na smysl pro humor, obdiv ke krásám ženského těla, výtvarné vidění i schopnost provokovat? To je v Plesníkově případě samozřejmostí...

Je moudré přiučit se u mistra

Na vzpomínané výstavě byl návštěvníkům k dispozici jedinečný prezentační katalog, s úvodním slovem kurátora, kunsthistorika a publicisty Pavla Šmidrkala, z něhož citujeme: „Svetozár Plesník místo slov užívá obrázky slepené do vět, varovných i poučných, kde bez hlesnutí, bez jediného vydaného tónu, sděluje nepřeslechnutelně své pocity a stav duše a provokuje výzvami někdy až na hranici snesitelného příjmu. Neboť jeho ironie se nás dotýká a provokuje mysl. Jeho obrázky leckdy rozčilují okolí tím, jak přesně zobrazuje lidské špatnosti zakotvené více méně v každém z nás. Je kritický a často dotírá na nedotknutelné.“

plesnik 2plesnik 3Místo malířského štětce používá Svetozár Plesník krejčovské nůžky a bez nití, jen s pomocí lepidla, sešívá ty zvláštní tvary nazývané koláží. Výrazné kostýmy navléká pak všemožným událostem, vítězným i neradostným, pobuřujícím i směšným, staví je na pranýř nebo karikuje. Dokáže pobavit vtipně sestrojenou, jednoduchou hádankou, stejně jako donutit k hlubšímu zamyšlení nad svým výtvorem. Jeho koláže jsou všímavé k politickému vření a kulturním událostem (tím připomíná práce autora Miroslava Huptycha), ale zejména živě odrážejí život – lásku, sex, práci, politiku i zábavu. A pak je tu onen zmíněný pranýř lidských vlastností, lehce maskovaných přetvářkou, kterým Svetozár Plesník nastavuje nohu. Necítí se být Jiřím Kolářem a není vyloučeno, že navštívil i stránky knihy, kde své koláže nabídl muž mnoha uměleckých profesí, Miroslav Horníček. Ovšem Svetozár Plesník si vytváří svůj vlastní rukopis a slovy jmenovaného kunsthistorika Pavla Šmidrkala, je na správné cestě.

plesnik 4plesnik 5Svetozár Plesník se narodil 22. února 1954, po ukončení vojenské základní služby pracoval až do roku 2007 ve státní sféře. Působil ve velitelských a štábních funkcích jako voják z povolání a jako příslušník policejního sboru ČR. Vystudoval vysokou školu – právo, následně se vzdělával v sociální politice a personálním řízení a managementu. V rámci své působnosti ve státní správě se kromě jiného věnoval sportovnímu a střeleckému výcviku příslušníků bezpečnostních sborů. V současnosti je šéfredaktorem armádního čtvrtletníku Military Forum. Zbývá dodat, že má kromě koláží ještě pár velkých koníčků. Dobré doutníky i fotografování a létání - cestování po světě, o čemž říká: „Na naši hezkou zemi se rád dívám z výšky, ale ve své tvorbě se držím při zemi...“

A ještě dodává: „Mám rád přírodu, zvířata, oslovuje mne ženská postava a fascinují mě dlouhé dívčí i dámské nohy, které provokují různé nápady. Jako každého chlapa mě zajímá politika. Záleží, co konkrétní koláží sleduju. Jestli chci očarovat krásou, nebo rozveselit vtipem. Víc mě ale baví koláže, které nutí k zamyšlení, kde je nějaký skrytý význam. Nic nedělám samoúčelně. Koláž, která vydává moudrost, nese poučení, ta mě zajímá nejvíce..."

Autor: Ivan Černý
Zdroj snímků: Archív autora

Na další návštěvy ateliérů se můžete s webem Putování za uměním vydat zde nebo na facebooku ArcusGallery