Výstava Mikuláše Medka ve třech natočených prohlídkách

Z výstavy děl Mikuláše Medka. Snímek Petra Hlouška, Právo

Výstavy

Další výstavou, kterou v prosinci 2020 zprostředkuje Národní galerie Praha online, bude retrospekce malíře Mikuláše Medka nazvaná Nahý v trní. Jeho obrazy byly k vidění do doby, než byly výstavní síně uzavřeny, ve Valdštejnské jízdárně, v Klášteře sv. Anežky České a ve Veletržním paláci.

Protože se jedná o jednu z nejrozsáhlejších samostatných výstav autora druhé poloviny dvacátého století, jakou kdy Národní galerie uspořádala, rozhodla se ji natočit.

Momentálně je výstava plánovaná do 10. ledna 2021. Národní galerie se obává, že ji nebude možné prodloužit vzhledem k velkému množství zápůjček z Medkovy pozůstalosti, kterou spravuje jeho rodina, z institucí a soukromých sbírek.

„Získané výstupy budou sloužit i pro digitální zdokumentování projektu. Poběží tedy nezávisle na znovuotevření výstavních prostor,“ uvedla pro Právo tisková mluvčí Národní galerie Praha Eva Sochorová.

Dodala, že vzniknou tři krátké komentované prohlídky s edukátory a kurátory. Každá z nich se bude věnovat jednomu ze tří objektů, ve kterých výstava je.

Výstava děl Mikuláše Medka je rozšířena o mnoho dosud nevystavených prací pocházejících z autorovy pozůstalosti, a také například o absolventský film Jiřího Šebelky Podobenství, ve kterém Mikuláš Medek hrál.

„Do výstavy byly rovněž zahrnuty práce autorů, kteří ho ovlivnili a s jejichž tvorbou se vyrovnával, jako Toyen, Salvador Dalí a Karel Teige, či o práce generačních vrstevníků, s nimiž se přátelil a se kterými společně na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století vystavoval. Jsou jimi Zbyněk Sekal, Josef Istler, Jan Koblasa, Robert Piesen či Vladimír Boudník,“ sdělila Eva Sochorová.

Autorka: Andrea Zunová
Zdroj: Právo

O dalších výstavách i nás i v zahraničí si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery