Recenze - Hrabal jako suchý encyklopedický digest

Roman Janál vytváří Bohumila Hrabala s velkým citem a pochopením. Snímek Hany Smejkalové

Hudba

Operní soubor pražského Národního divadla uvedl ve čtvrtek 14. prosince 2017 na Nové scéně světovou premiéru původní opery Miloše Orsona Štědroně Don Hrabal.

Devadesátiminutový opus se pokouší o portrét jednoho z nejosobitějších českých spisovatelů, „pábitele“ Bohumila Hrabala. Problém díla ale tkví už v libretu, které si napsal skladatel sám. Netvoří kompaktní dramatický celek schopný postihnout Hrabalovu jedinečnost, pouze donekonečna opakuje útržkovité citáty z jeho života či názorů. A to tak, že divák neznalý Hrabalových próz se v něm bude těžko orientovat.

Opera konfrontuje Hrabala se třemi ženami jeho života – matkou, manželkou Pipsi a Múzou. Ovšem i tyto postavy jsou jen schémata, jež jako by vystoupila z mechanického panoptika. Zcela zásadně chybí atmosféra hospody a lidí, kterými se Hrabal obklopoval a jejichž osudy dokázal přetvořit v úžasné prózy.

don hrabal 1Tuto roli nemůže naplnit ani sbor, jenž je jen dalším aktérem opakujícím nekonečně z kontextu díla i doby vytržené repliky. Štědroňův Hrabal tak působí jako solitér bez chuti a vůně, encyklopedické heslo, které nevystihuje jeho podstatu.

Podobně fragmentární charakter má i hudba, čerpající na jedné straně z dobové taneční hudby, na druhé z Janáčka, její výrazový rejstřík sahá od charlestonu až k folklóru spojenému s postavou Cikánečky. Posluchačsky je přístupná a nepostrádá vtipné momenty, ale jako dramaticko-hudební celek nepůsobí kompaktně a lidskou ani tvůrčí osobitost Hrabala ryze hudebními prostředky tlumočit nedokáže.

Režisérka Linda Keprtová dostala z díla na jeviště maximum. Útržkovité výjevy se pokusila scelit metaforickými obrazy skrze rozehrané akce aktérů, včetně pětice dívek-holoubků. Velkou oporu našla v citlivém přístupu barytonisty Romana Janála k titulní postavě, kterou naplnil dokonale jak po pěvecké, tak i herecké a pohybové stránce, a hlavně vnitřním prožitkem Hrabalovy osamělosti.

Autorka: Radmila Hrdinová
Zdroj: Právo

Další hudební recenze najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery