New York, tepající velkoměsto, o němž se říká, že nikdy nespí. Jaký je život v New Yorku a zda si tady lze splnit svůj americký sen, zjistilo za uplynulá dvě století také mnoho našich krajanů. Vydejte se v publikaci Český New York po jejich stopách spolu s historikem a politologem Martinem Nekolou.

Od chvíle, kdy roku 2001 poprvé vyšel v anglickém originálu román významného britského spisovatele Iana McEwana Pokání, uplynuly rovné dvě desítky let. Za tu dobu získal úspěšnou filmovou podobu (2007), v překladu se s ním mohli seznámit i tuzemští čtenáři, a právě teď se objevil i v podobě audioknižní. Nezkráceného textu se na více jak sedmnáctihodinové nahrávce zhostila herečka Taťjana Medvecká.

Jak známo, slovy Jiřího Říhy, emeritního prezidenta slovutného spolku České umění skla: „Naše sklo, takříkajíc rodinné stříbro, tvoří nedílnou součást kulturního a průmyslového dědictví zemí Koruny české. Vyrábí se v Čechách a na Moravě již více jak 800 let. Z generace na generaci se předávala řemeslná dovednost, tvořivost a technické znalosti. Mnohasetletá tradice a životaschopnost ukazují, že v naší zemi existuje genius loci, kde se stále rodí české sklo a stále se drží na předním místě ve světě."

Další články...