Recenze - Jiří Trnko, mám tě rád…

Literatura

Vyznává se slovy Jana Wericha v úžasné dokumentární publikaci galerista, spisovatel a publicista, kunsthistorik Pavel Šmidrkal. Na téma život a tvorba kumštýře vskutku národního, vynikajícího výtvarného umělce a „hračičky“ Jiřího Trnky, vyšlo v průběhu dlouhých desetiletí mnoho knih. Ta poslední, těmito řádky právě představovaná, však sotva mezi nimi najde konkurenci. Pavel Šmidrkal v ní s kolektivem autorů doslova podává plastický obraz Trnkovy rodiny, bez které by sotva Trnka mohl být tím slavným Trnkou…

A co bylo dál?

Trnka 3Trnka 1Vzbuzuje čtenářovu zvědavost podtitulek obálkyna které je Mistr Trnka se svými dětmi u vánočního stromečku. Vydejme se tedy společně Pěšinami vzpomínek za Jiřím Trnkou, jak láká hned první kapitola reprezentativně vyvedené velkoformátové publikace, která vyšla v roce 2021 v jedinečné pelhřimovské edici výtvarného umění Probuzené palety. Kniha vyšla k nedožitým osmdesátinám umělcova syny Ing. Arch. Jiřího Trnky. Vzpomínky, které „nikdo nepřevlékl a neučesal“, editoroval shora zmíněný Pavel Šmidrkal a Helena Trnková (snacha, rozená Veselá), alespoň v obrysech přibližují osobnost Jiřího Trnky (* 24. února 1912; + 30. prosince 1969). S úsměvem na něho vzpomínají obě dcery i syn, snacha a blízká spolupracovnice. Své má co říci i dnes již neméně legendární výtvarník, hudebník, divadelník a spisovatel Jiří Suchý v kapitole Kdo porazil tu lípu není známo.

Trnka 4Trnka 2Následuje vyznání Moje maminka Helena Chvojková – Trnková i Lávky života Heleny Chvojkové, kapitola Stokrát o Helenině tvorbě z pera grafičky a publicistky Libuše Hubičkové. A na řadě je Pavel Šmidrkal s textem Piliny a nítě o Jiřím Trnkovi, což byl syn Mistra Trnky.

Jan Kozel pokračuje ve vzpomínku na Jiřího Trnku kapitolkou Kamarád Jirka, to ale především již nevzpomíná na seniora Trnku, ale juniora, absolventa na ČVUT Fakulty architektury a pozemního stavitelství. Kruh se uzavírá opět textem Pavla Šmidrkala S láskou k látce o snaše Jiřího Trnky Heleně, skvělé textilní výtvarnici a kostymérce Státní opery.

Bohatá fotodokumentace

Trnka 6Trnka 5Milovníky Trnova umění a sběratele uměleckých publikací jistě potěší bohatá paleta archívních snímků i současných fotografií, tak i umělcových časopiseckých a knižních ilustrací i unikátních ex libris, které Jiří Trnka tvořil pro své přátele. V knize nechybí ani jeho obrazy, figurální motivy či figurky, svého času navržené jako postavičky pro betlém nebo do filmů (Špalíček, Bajaja atd.). Ten přehled hraček, loutek či leporel je obdivuhodný.

A na posledních stránkách úžasné publikace Jiří Trnko, mám tě rád… čtenář vidí, jak jeho Strom života košatí a zelení se portréty vnučky Heleny Trnkové a momentkami ze života vnuků Jiřího a Jakuba i pravnuček Heleny Doubravské, Anny a Emmy Trnkové i pravnuků Adama a Mikuláše Trnkových.

xxx cerny portretAutor: Ivan Černý
Snímky: Archív autora
Autor je spolupracovníkem redakce

Další knižní a audioknižní recenze si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku antikvariátu U Skleněné kašny