Obrazy Josefa Jíry jsou plné symbolů a odkazů (Pan Hrabal vykládá tarot). Snímek: Repro - Jan Šída, Právo

Malíř Josef Jíra (* 11. října 1929; + 15. června 2005) byl nazýván básníkem Podkrkonoší. Retrospektiva Divadlo světa, kterou lze v Oblastní galerie Liberec vidět do neděle 29. září 2019, ho ukazuje v mnoha výtvarných i životních rolích. Jako originálního expresionistu, sugestivního portrétistu, pozorného pozorovatele městských reálií i člověka zmítaného vnitřními běsy.

Mirek Kaufman přistupuje k portrétu z jiného úhlu pohledu (Mixed Emotions 4) (výřez). Zdroj snímku: Katalog výstavy

V liberecké Galerii Prostor 228 je do neděle 30. června 2019 k vidění výstava malíře, fotografa a grafického designera Mirka Kaufmana. Jeho malířská tvorba byla vždy založena na práci s výraznými barevnými plochami, přičemž rád rozvíjí své představy ve větších obrazových cyklech.

Letošní výstavní sezóna je v rožnovské galerii CREARS koncipována převážně jako víceoborová. Současná společná expozice Opus alchymicum skleněných objektů Sebastiana Kitzbergera a obrazů Karla Rossí přibližuje a porovnává dva odlišné umělecké přístupy na pozadí několika styčných bodů tvorby obou autorů.

Renáta Fučíková výtvarně zpracovala i dílo spisovatele Franze Kafky. Snímek: Repro Jan Šída, Právo

Pražská Villa Pellé je místem, kde je možné vidět do středy 19. června 2019 práce malířky a ilustrátorky Renáty Fučíkové. Výstava se jmenuje Příběhy, což nejlépe vysvětluje podstatu autorčiny tvorby.

Další články...