Recenze - Hora Kutná v umění výtvarném 2022 aneb Kalendář o času kolem nás...

Výtvarné umění

Kalendář je ve své podstatě soustava dělení času do úseků na základě pravidelnosti a periodicity přírodních jevů na zemi a v kosmu.

A že těch kalendářů bylo – kalendář aztécký, kalendář francouzský revoluční, kalendář gregoriánský, kalendář islámský, kalendář lunární, mayský, měsíční, slunečný, solární, sovětský, světový, věčný...

kh 2022 titulkh 2022 1Ten, o kterám hovoříme, Hora Kutná v umění výtvarném 2022, je kalendářem svým způsobem ojedinělým, je kalendářem o času kolem nás. Má svůj specifický název a je již devátým nástěnným kalendářem edice TiL, Tempus in Immortalibus Lapidibus, volně přeloženo: Čas zakletý v kameni, s podtextem, že se jedná o edici kalendářů založenou vydavatelem, galeristou a kurátorem Miroslavem Moravcem. Jde o edicí velkoformátových, uměleckých, sběratelských kalendářů svojí formou, kvalitou i obsahem.

Ale vraťme se k samotnému kalendáři Hora Kutná v umění výtvarném 2022...

kh 2022 2kh 2022 3Třináct autorů současných i regionálních, kutnohorských i nekutnohorských, v provedení různých technik: olej, akvarel, kresba tuší, malba na hedvábí, keramický reliéf, vytváří komplex skutečného času kolem nás.

V naší zkušenosti je čas prožíván jako minulost, přítomnost, budoucnost, jejichž propojení je dílem duše.

Ale co svět kolem nás? Má také svůj čas? Mají jej stromy, cesty, stavby, obrazy, chrámy, popěvky a písně? A co úsměv a lidské srdce? A kdo a co nám dovoluje vstoupit do jejich časů, abychom poznali, alespoň v doteku, jeho vteřiny a roky.

Kalendář edice TiL- Hora Kutná v umění výtvarném 2022 tuto výjimečnost umožňuje.

kh 2022 4kh 2022 5Třináct výtvarníků svými díly zdobí a provázejí nás den po dni možností podívej se, přemýšlej, hledej, ať pochopíš rytmus dnů obrazů a v nich představených chrámů, zákoutí, reliéfů a uslyšíš vteřinovou ručičku jejich času.

Ten je jiný než náš, je v jiném rozměru, jeho vteřina může být dlouhá několik našich roků, ba staletí. A náhle je poodkryto tajemství „věci Makropulos“. Toho léku proti stárnutí, který je celá tisíciletí marně hledán. Ale ať lidé věří či nevěří, on existuje. Existuje v symbióze krásy a věčnosti všeho kolem nás.

Existuje jako podivný recept, jehož předpis neumíme číst, přestože jeho písmem je popsáno kdeco a každý náš den je jeho slabikářem.

kh 2022 6kh 2022 7Zadíváme-li se pozorně na obrazy kalendáře Hora Kutná v umění výtvarném 2022, máme náhle k dispozici písmenka pro pochopení a přečtení toho magického receptu.

A při počítání budoucích měsíců a dnů nemusíme hned pochopit celá souvětí života a času světa kolem nás. Pro začátek stačí pochopit jen první slova, aby se někde, hluboko v nás ozvala ona biblická věta: „Jděte a zvěstujte.“

A stane-li se to, pak věčnost a krása vstoupily do naší duše a spolu s ní jsou schopny chránit dobro.

kh 2022 stupkovakh 22 rudolfovaZbývá dodat, že devátý svazek specializované edice Tempus in Immortalibus Lapidibus Hora Kutná v umění výtvarném 2022 vydalo nakladatelství Globus International ve skvělé grafické úpravě Radka Volfa a vytiskla neméně kvalitně tiskárna Label v Kutné Hoře. Prohlédnout a objednat si jej můžete v internetové Galerii myrro, nebo přímo zde.

Pokud do poznámky závazné objednávky vepíšete kód 1703, dostanete 10 % slevu z ceny kalendáře Hora Kutná v umění výtvarném 2022.

Další kalendáře z edice Tempus in Immertalibus Lapidibus, která se specializuje na velkorozměrové nástěnné sběratelské umělecké kalendáře, najdete zde.

kh 2022 zsHezký rok 2022 s jeho měsíci a dny s Horou Kutnou v umění výtvarném.

0 mares portretAutor: František Mareš
Zdroj snímků: i-passage.cz

Recenze dalších událostí z výtvarného umění u nás i v zahraničí si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery