V liteňské Čechovně opět zněly krásné hlasy

Magdalena Heboussová zaujala pěvecky jistým podáním árie Noriny z opery Don Pasquale. Snímek Jana Žirovnického

Reportáž

Zámek Liteň nacházející se jen pár kilometrů od Karlštejna je spojen se jménem světoznámé české operní sopranistky Jarmily Novotné. Nezisková organizace Zámek Liteň si před lety dala za cíl obnovit jak zámek, tak i povědomí o této proslulé osobnosti a šlechtickém rodu Daubků, kteří panství v Litni obývali a spravovali.

Součástí tohoto úsilí je podpora mladých uměleckých talentů napříč žánry, především však v hudbě. V roce 2014 vznikly v Litni pěvecké kurzy, které se konají v rámci Festivalu Jarmily Novotné a na nichž mají mladí pěvci možnost pět dní intenzívně pracovat pod vedením předních českých pěvců a hudebníků. Za sedm let existence získaly liteňské kurzy renomé doma i v zahraničí a jejich absolventi se uplatňují na profesionálních scénách.

Letošní pěvecké kurzy vedly vynikající operní pěvkyně, mezzosopranistka Markéta Cukrová a sopranistka Helena Kaupová, jež je též pedagožkou pražské HAMU a brněnské JAMU. Obě mají velké zkušenosti z vedení řady pěveckých kurzů.

Na závěrečném koncertu v liteňské Čechovně konaném ve čtvrtek 27. srpna 2020 se prezentovalo sedm z devíti účastníků kurzů, a to převážně v áriích italského belcanta, tedy umění krásného zpěvu. V áriích z oper Donizettiho, Verdiho i Mascagniho předvedli Eliška Gattringerová, Magdalena Heboussová, Martina Houdová, Tereza Hořejšová, Eva Kývalová, Pavla Mlčáková a Radek Martinec, že vládnou vskutku krásnými hlasy, vedenými k volnému, nenásilnému pěveckému projevu, se správnou technikou i emotivním prožitkem árií.

Náročné pěvecké úkoly zvládli všichni na vysoké úrovni, mezi sedmi vystoupeními nebyl jediný slabý výkon. Koncert zahájila pěvecky i herecky hravým podáním árie Rosiny z Rossiniho Lazebníka sevillského Markéta Cukrová. Na klavír pěvce citlivě doprovodil Ahmad Hedar a večerem provedla diváky Dita Hradecká.

V roce 2021 oslaví Festival Jarmily Novotné deset let trvání, takže se lze jistě těšit na mimořádný hudební zážitek. Ten letošní s krásnými hlasy byl velmi příjemný.

Autorka: Radmila Hrdinová
Zdroj: Právo

Další reportáže o hudbě u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery